top of page

S.T_1.7

RENOVÁCIA RODINNÉHO DOMU, ŠTEFANOVÁ

Dom s podbránim je situovaný na úzkom pozemku a ide o zachovanie typickej zástavby v danej lokalite. Návrh domu vnáša do objektu požiadavky dnešnej doby pri zachovaní pôvodného objektu. Dom je presvetlený pomocou zimnej záhrady situovanej v strede domu, ktorá zároveň slúži aj ako spojnica medzi dennou a nočnou zónou. V objekte zostane zachovaná aj pôvodná studňa, ktorá zasahuje do pôdorysu. Tieto vstupy do pôvodného domu sú zohľadnené dreveným obkladom.

stav : spracovávanie projektov

bottom of page