top of page

P.Z_1.24
PRÍSTAVBA NOVÉHO OBYTNÉHO KRÍDLA K STARÉMU MESTSKÉMU DOMU, PEZINOK

Projekt, v ktorom spájame a navzájom prepájame rôzne svety, časové obdobia a aj spôsoby využitia. A teraz si to musíme trochu vysvetliť. Starý mestský dom od ulice zostane zachovaný, bude obnovený a bude slúžiť pre spoločenské potreby rodiny a potreby vinárstva, Za ním hlbšie v záhrade je umiestená  prístavba nového rodinného domu, ktorý bude slúžiť na bývanie. Nová prístavba kopíruje pôdorysný tvar pôvodného domu, ktorý je zrkadlovo otočený a domy sú spojené kŕčkom, ktorý tvorí hlavný vstup do domu a je tiež komunikačný uzol. Starý a nový dom tak spolu vytvárajú príjemne uzavreté a súkromné nádvorie s osobitou atmosférou. Za domom sa nachádza pekná záhrada, do ktorej sa nový dom otvára a vytvára tak pekné prepojenie medzi interiérom a exteriérom. Oba domy si zachovávajú architektonický ráz odpovedajúci doby vzniku domu vďaka čomu tvoria pekný harmonický celok.

stav : spracovávanie projektov

bottom of page