top of page

P.M_1.20

TRVALO UDRŽATEĽNÝ RODINNÝ DOM PRE MLADÚ RODINU, PLAVECKÝ MIKULÁŠ

Tento montovaný rodinný dom je odpoveďou na otázku trvalo udržateľného rozvoja a ochrany našej planéty, čo boli hlavné aspekty

pri zadaní architektonickej štúdie. Zároveň dom klientom ponúkne kvalitné bývanie v šikovne navrhnutom dome s premyslenou dispozíciou a optimálnou plochou. Dom je tvorený spojením menších hmôt, kde ma každá hmota svoje funkčne využitie. Hlavná najvyššia loft -ová hmota je navrhnutá ako denný priestor s kuchyňou a vstup s príslušenstvom. Menšia hmota hmota tvorí  krídlo s nočnou zónou. Exteriérové prvky sú navrhnuté ako zimná záhrada a krytý vstup s parkovaním pre autá.  

stav : spracovávanie projektov

bottom of page