top of page

M.D_1.20

OBNOVA DOMU Z NEPÁLENEJ TEHLY A MAGICKÝM GÁNKOM, MADUNICE

Vidiecky dom s krásnym preskleneným gánkom ponúkal skvelý základ na jemnú a citlivú obnovu. Pri návrhu sme nadviazali na pôvodný dispozičný charakter domu s priechodnými izbami, ale zároveň sme dom upravili tak aby každá izba, ponúkla obyvateľom súkromie a samostatný vstup. Predná časť domu od ulice je navrhnutá ako denný priestor s kuchyňou, za ktorým sú situované izby, pracovňa a v zadnej časti domu je umiestená kúpeľňa. Všetky priestory sú vzájomne spojené gánkom, ktorý tvorí hlavný komunikačný priestor.

stav projektu domu : v realizácii

bottom of page