top of page

L.T_1.7

RENOVÁCIA RODINNÉHO DOMU, LUTILA

Projekt renovácie a prestavby pôvodného kamenného domu je výsledkom úzkej spolupráce medzi investorom a ateliérom, kde vo vzájomnej symbióze dobrého vkusu a odborných znalosti spolu tvoríme jedinečný dom. Práce sa začali prestavbou dreveného humna, ktoré sa premenilo na denný priestor. Kamenný dom je postupne obnovovaný a jeho priestory sú využívane ako izby nočnej zóny v podkroví. V prízemí je umiestený ateliér a časť denného priestoru. 

stav : v realizácii

bottom of page