top of page

H.R_1.21
TERASA K RODINNÉMU DOMU, 
HRUBÝ ŠÚR

V tomto projekte bolo našou úlohou navrhnúť terasu, ktorá klientom zvýši komfort bývania a zároveň ich prepojí so záhradou. Terasu sme navrhli v mieste veľkého presklenia v obývačke, kde bola plánovaná aj pôvodne. Uzatvárateľná časť terasy tak pekne komunikuje s dreveným obkladom na dome a zároveň pri celkovom zavretí tvorí aj zimnú záhradu a zväčšuje tak plochu denného priestoru. Terasa je ďalej doplnená o krivku, ktorá obyvateľov prepája so záhradou. Táto časť terasy je otvorená a je navrhnutá ako priestor na hranie pre deti. Autorom pôvodného domu je Peter Švorc.

stav : v realizácii

bottom of page