top of page

C.S_1.22
REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU S PODBRÁNIM,
ČASTÁ

Projekt rekonštrukcie rodinného domu v radovej zástavbe prináša revitalizáciu starého domu vďaka, ktorej klienti získajú maximálne využitie ponúkaného priestoru domu so zachovaním pôvodného tvaroslovia zástavby 

a členenia priestorov. Dom po prestavbe tak ponúkne samotne obytne jednotky, ale aj prepojenie s terajším rodinným domov hlbšie na pozemku, ktorý tak získa krytu terasu a priestor letnej kuchyne. Prízemie navrhovaného domu zachováva pôvodný komunikačný uzol, čiže podbránie, cez ktoré sú prístupne všetky priestory v dome na pozemku. Prízemie obsahuje menšiu bytovu jednotku na ľavo a na pravo je situovaný priestor, ktorý vie byt využitý na obchodné účely. V pravej časti je tiež umiestnené aj schodisko do veľkého podkrovného bytu.

Jednotlivé jednotky a vstupy sú navrhnuté tak aby sa vzájomne nerušili a bolo zachovane súkromie aj zadného domu.

stav : v realizácii

bottom of page