top of page

C.H_1.24
OBNOVA GÁNKOVÉHO RODINNÉHO DOMU A PRÍSTAVBA NOVEJ SPÁLNE, ČECHY

Pri projekte obnovy tohto krásneho gankového domu sme sa snažili čo najviac zachovať jeho autenticitu a pôvodný vzhľad, no zároveň ho citlivo preniesť do potrieb bývania v dnešnej dobe. A preto sme starú hospodársku časť nahradili novou prístavbou, ktorá slúži ako hlavný vstup, zázemie a spálňa s výhľadom do záhrady. Predná časť domu je využitá ako denný priestor s obývačkou, kuchyňou a možnosťou ubytovania návštevy. Hlavnú oddychovú terasu sme situovali hlbšie do záhrady, s ktorou dom krásne prepája. Terasa zároveň tvorí aj plynule pokračovanie gánku a nenásilne tak spája starý dom s novou časťou.

stav : v realizácii

bottom of page